Luận mệnh lý cuộc đời: Bát tự- tứ trụ- tử vi

Luận mệnh lý cuộc đời: Bát tự- tứ trụ- tử vi

Luận mệnh lý số bát tự , tứ trụ- tử vi 
"Nhất mệnh - Nhì vận - Tam phong thủy" là câu nói phổ biến, đề cập 
đến tầm quan trọng của con người (mệnh) trong thế giới tự nhiên. Mệnh của 
con người thể hiện và hàm chứa " thông tin" từ sự "dịch" chuyển trong vũ 
trụ cũng như một trạng thái nhất định nào đó trong quá trình biến đổi này. 
Trong khi vũ trụ luôn biến chuyển, mệnh của con người cũng thể hiện ra 
thành nhiều vận khác nhau, từ đó mới có cách gọi chung là vận mệnh."
Trong phong thủy, ngoài môi trường, con người cũng có tác động nhất 
định đến kiến trúc. Trong đó khí âm dương ngũ hành mà con người hấp thụ, 
đại diện bởi năm, tháng, ngày, giờ sinh, có thể phản ánh sự cân bằng bên 
trong cơ thể cũng như giữa cơ thể con người với môi trường bên ngoài. Điều 
đó cho thấy mỗi con người có một sinh mệnh hay cuộc sống khác nhau, và 
qua đó có thể dựa vào khí âm dương ngũ hành phản ảnh trong năm tháng 
ngày giờ sinh để dự báo trước vận mệnh của từng người.

Nhằm giúp con người biết rỏ bản thân mình - yếu tố con người, để 
hiểu và cải thiện hoàn cảnh sống trong sự tương tác với cảnh quan môi 
trường kiến trúc nói riêng, cũng như trong sự biến chuyển không ngừng nghĩ 
của vũ trụ để có cuộc sống tốt đẹp hơn , đồng thời giúp nhận thức về khoa 
phong thủy thấu đáo hơn, từ đó ứng dụng được trong tư vấn thiết kế kiến 
trúc quy hoạch

Zalo
Zalo
Hotline